Eliminowanie przejść w powietrzu

NCSIMUL Optitool analizuje warunki skrawania, radykalnie redukuje „cięcia w powietrzu”, optymalizuje prędkości posuwu i pozwala użytkownikom tworzyć lepsze strategie obróbkowe.


Kluczowe korzyści:

  • Skrócenie czasu trwania poszczególnych cykli obrobkowych,
  • Usprawnienie oraz poprawa jakości operacji obróbkowych,
  • Szybkie opracowanie nowych plików zoptymalizowanych pod kątem G kodu, do przyszłych zastosowań.

Moduł NCSIMUL Machine pozwala użytkownikowi zoptymalizować długości narzędzi, puste przejazdy w powietrzu i warunki skrawania w programach NC (oprogramowanie symuluje ścieżki od 3 do 5 osi).

Analiza w ncsimul
Dzięki optymalizacji długości narzędzia

Dzięki optymalizacji długości narzędzia

  • Zredukowane jest zjawisko ugięcia oraz ryzyko kolizji z oprawką narzędzia,
  • Eliminowane są kolizje z oprzyrządowaniem.


W NCSIMUL Optitool, użytkownik może zdefiniować własne parametry ruchu dojazdu i wycofania w celu zminimalizowania pustych ścieżek i maksymalnie wykorzystać szybki ruch (lub posuwu roboczy).


Analiza warunków skrawania

NCSIMUL Optitool posiada funkcję wyszukiwania wielokryterialnego, która pozwala użytkownikom analizować jeden lub zestaw programów NC dla jednego lub kilku narzędzi zgodnie z ich parametrami skrawania. Bez konieczności modyfikacji w programie. System jest w stanie znaleźć sekcje trajektorii narzędzia (można ustawić np. średnice narzędzia), które nie odpowiadają warunkom skrawania zdefiniowanym przez użytkowników.

Optymalizacja warunków skrawania

Moduł oparty na innowacyjnej technologii firmy Hexagon, zawiera główny szablon używany w branży przez ostatnie 20 lat w postaci stref roboczych.
Użytkownicy NCSIMUL Machine mają możliwość optymalizacji warunków skrawania (prędkości posuwu i prędkości obrotowej) w zależności od wymaganej głębokości i szerokości obróbki (Ap, Ae) oraz wcześniej zdefiniowanej strategii (trwałość narzędzia, maksymalna prędkość posuwu, chropowatość itp.).

NCSIMUL Optitool umożliwia również użytkownikom zapisanie własnego TMP zgodnie z doświadczeniem nabytym w warsztacie.

Sprawdź nasze usługi: